„Květinové řemeslo stylově“

„ Zákazník je nejdůležitějším návštěvníkem
v našich prostorách.
Není na nás závislý,
my jsme závislí na něm.
Nevyrušuje nás v práci,
je jejím cílem.
Nestojí mimo naši činnost,
je její nedílnou součástí.
Neděláme mu laskavost tím, že mu sloužíme.
On nám dělá laskavost tím,
že nám k tomu dává příležitost.“

Mahátma Gándhí